Обавештење о закљученом уговору за ЈН 18-2014 -Реконструкција постојецег двориста у ОС Вук Карадзиц у Пироту