Санација пешачких стаза на Големом мосту

У оквиру плана и програма Дирекције за 2014. годину предвиђена је и санација пешачких стаза на Големом мосту. Уговор је потписан са најповољнијим извођачем, а почетак радова се очекује наредне недеље.Golemi most 1

Овим је предвиђено скидање слоја асфалта са пешачких стаза, поправку бетонских дилатација, поправку оштећених делова бетонских плоча и носача, уградњу хидроизолације преко бетонске плоче, и на крају ручно уграђивање завршног слоја од асфалта.

Такође биће извршена и замена оштећених делова металне ограде, као и бојење комплетне челичне конструкције пешачке стазе, решеткастог носача, горњег строја и ограде.

Уговорена вредност радова је 3.312.986 динара.

Related posts