Уређење платоа око затвореног градског базена

У оквиру плана и програма Дирекције за 2014. годину предвиђена је и прва фаза уређења платоа око затвореног градског базена. Уговор је потписан са најповољнијим извођачем, а почетак радова се очекује након припремних радњи.

Bazen spoljaOвим је предвиђена демонтажа постојећих ивичњака од бетона дуж улица, док ће се у улици Косте Абрашевића вршити делимична замена постојећих ивичњака и то само оних који су оштећени приликом извођења радова на изградњи објекта затвореног базена, машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље, након чега ће се вршити насипање и набијање тампон слоја шљунка испод предвиђених површина. Поплочање ће се вршити бехатон плочама.

Уговорена вредност радова је 10.550.000 динара.

 

Related posts