Izvestaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvestaja za 2013.godinu