Обавештење о закљученом уговоре за ЈН 38-2014 Набавка теренског возила