Обавештење о закљученом уговору за ЈН 36/2014- Измештање мерних места јавне расвете из трафо станица