Промена крова на Техничкој школи у Пироту, ЈН 3/2017