ЈН 1.3.24/2018 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ПО МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА (МК СУКОВО И МК ЦРНОКЛИШТЕ)