ЈН брr.1.2.31 Израда андроид апликације – Туристички водич града