ЈН бр 1.1.1/18 – Саобраћајна туристичка сигнализација парка природе Стара планина на територији града Пирота