ЈН 1.3.24/2018: Текуће поправке по месним канцеларијама (МК Суково и МК Црноклиште) – поновљени поступак