Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018. до 30.09.2018.