JН 1/2019 – Набавка геодетског мерног инструмента за мерење помоћу сателита