JН 1.1.8/2019 – Maтеријал за посебне намене – други поновљени поступак