Техничка опрема за ПУ Пирот – иглани под – поновљени поступак, ЈНМВ 1.1.22