Техничка опрема за ПУ Пирот – намештај – поновљени поступак, ЈНМВ 1.1.23