Техничка опрема за ПУ Пирот – тракасте завесе – поновљени поступак, ЈНМВ 1.1.21