ЈНМВ 1.3.2/2019: Превођење атмосферских падавина у Градашничку реку