ЈН 1.1.26/2019 – Пошумљавање деградираних површина и голети Града Пирота на локалитету “Божурату” у КО Присјан