ЈН 1.1.27/2019 – Формирање дрвореда на десној обали нишавског кеја у Пироту на деоници узводно од компензационог базена, на левој обали нишавског кеја у Пироту на деоници узводно од градског купалишта, на десној обали нишавског кеја у Пироту на деоници од моста “!газела” до котларнице пеедузећс “1. мај”