ЈН 1.1.8/2019 – Материјал за посебне намене, четврти поновљени поступак за партије 1 и 4