Извештај о степену усклађености реализовани и планираних активности из програма пословања за период 01.01.2019.-30.06.201