Извештај о степену усклађености планираних И реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019.-31.12.2019.