Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020.-30.06.2020.