Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године