Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.-30.09.2021. године