Рекордних 12 милиона динара за одржавање некатегорисаних путева

На седници Скупштине града Пирота недавно је усвојен Програм одржавања некатегорисаних путева за који је предвиђено 12 милиона динара, што представља својеврстан рекорд. Програм обухвата 6 путних праваца који ће се радити. Сам програм подељен је у два дела каже, директор Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, Славиша Свиларов.

За Програм одржавања некатегорисаних путева локална самоуправа Пирота определила је најпре 8 милиона динара, а после ребаланса буџета додата су још 4 милиона, што је знатно више у односу на прошлу годину.

“У првом потпрограму, у износу од 7 милиона динара, побројано је 6 путних праваца. То су некатегорисани путеви – Пресечки поток у атару села Сопот, затим део пута Расница – Сиња Глава у дужини од 1,2 киломатра, Обреновац – Милојковац у дужини од 2 километра, у Горњој Држини Манастир “Свети Никола” путни правац у дужини од 2,5 километара, улица кроз село Јалботина у дужини од 1,5 километара и Камик – Беровица дужине 3 километра. То је први део програма, а у другом делу програма остало је 5 милиона динара за извођење радова и реаговања према другим захтевима у месним заједницама који стижу континуирано током године” – изјавио је Свиларов.

За санацију путева предвиђених првим потпрограмом користиће се стругана асфалтна маса, коју је град Пирот обезбедио у договору са Коридорима Србије, и треба очекивати квалитетнију поправку путева.

Related posts