Прва измена Плана и програма предузећа за 2022. годину