ЈН. 01-256/2020 – Уређење пута од државног пута до села Власи и улица у селу Власи