План и програм рада за 2022. годину – друга измена Плана