Квартални извештај за период 01.01.2023. до 31.03.2021. године