Извештај о раду за 2022. годину-Извештај независног ревизора 2022 – Друга измена Плана и програма рада предузећа за 2023. годину