Канцеларијски материјал 01-66/24, набавке на које се Закон не примењује