Category: Набавке на које се Закон не прим. 2022

Набавке на које се Закон не прим. 2022

01-353/22 – Набавка услуга надзора над радовима реконструкције и доградње зграде Дома Војске у Пироту

Надзор- електро инсталације Надзор - ТК инсталације Надзор - машинске инсталације Надзор - заштита од пожара Извештај о спроведеном поступку набавке