Category: Набавке на које се не примењује Закон о ЈН

Јавне набавке 2020., Набавке на које се не примењује Закон о ЈН

JН 1.1.1/20 – Eлектрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Позив за подношење понуда Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору Извештај о спроведеном поступку