Уређење Трга Слободе са околним тротоарима

Почетком септембра почеће уређењее улице Трг Слободе. Планира се асфалтирање улице, која је предвиђена урбанистичким планом, изградња тротоара, као и дечије игралиште, које је Општина Пирот обезбедила из донације.

ТСУређењем Трга Слобода предвиђена је припрема игралишта и улице, уградња асфалта у улици и на тротоару укупне површине 480м2, као и уградња 172 метара ивичњака.

Рок за подношење понуда је 01.септембар.

Процењена вредност радова је око 1.5 милиона динара.

Related posts