Санација конструкције пешачких стаза на Големом мосту

Реконструкција пешачких стаза на Големом мосту увелико је у току, а за тај посао Дирекција за изградњу је издвојила око четири милиона динара. У току су радови на конструкцији пешачких стаза.

Golemi most 2Уговором је предвиђено скидање слоја асфалта са пешачких стаза, поправка бетонских дилатација, поправка оштећених делова бетонских плоча и носача, уградња хидроизолације преко бетонске плоче, и на крају ручно уграђивање завршног слоја од асфалта.


У Дирекцији напомињу да ће бити извршена и замена оштећених делова металне ограде, као и бојење комплетне челичне конструкције пешачке стазе, решеткастог носача, горњег строја и ограде.

Related posts