Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-2014 Набавка електронског инструмента за мерење збијености тла