Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за прво полугође 2017. године