ЈН 1.3.2/2018 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОБЈЕКАТА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У СЕЛИМА