JН 1.3.15/2019 – Уређење пута Пољска Ржана – Трњана