Јавна набавка мале вредности 1.1.3. – Набавка намирница – поновљени поступак

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда-5

Обавештење о закљученом уговору

Одговор на постављено питање

Oбавештење о закљученом уговору за партију 4

Oбавештење о закљученом уговору за партију 5

Обавештење о закљученом уговору – партија 6

Oбавештење о закљученом уговору за партију 7

Обавештење о закљученом уговору – партија 8

Обавештење о закљученом уговору – партија 9

Oбавештење о закљученом уговору за партију 10

Oбавештење о закљученом уговору за партију 11

Oбавештење о закљученом уговору за партију 12

Oбавештење о закљученом уговору за партију 13

Oбавештење о обустави поступка

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о продужењу рока

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације

Oдлука о додели уговора 1

Oдлука о обустави поступка 1

Обавештење о обустави поступка – Партија 9

Oбавештење – Партија 3

Oбавештење – партија 2

 

 

Related posts