ЈНМВ бр.1.1.3. Набавка намирница – Партија 9, поновљени поступак