JН 1.3.29/2019 – Уређивање тротоара у Улици Вука Пантелића