Извештај о раду за 2018. годину. Извештај ревизора