ЈНМВ – Техничка опрема за ПУ Пирот – бр. 1.1.9/2019 – Путнички аутомобил