1.1.8/2019 – Mатеријал за посебне намене – трећи поновљени поступак