ЈН 1/2020 – Стручни надзор над реконструкцијом, санацијом и инвестиционим одржавањем ОШ ”8. септембар” у Пироту – 2. фаза