Финансијски извештај за 2019. годину са извештајем ревизора