JН 01-464/22 – Уређење тротоара од семафора до Газеле